Trias Politica

In het artikel 'Politici moeten besturen, niet de rechters' (NRC Handelsblad, 13 november) raakt volgens van Kemenade de besluiten van de rechters “het hart van ons staatsbestel, de trias politica”. Van Kemenade neemt echter het 'rijstbesluit' als een volledig verkeerd voorbeeld.

Het rijstbesluit gaat over de Antillen en hoewel de Antillen onder het Koninkrijk der Nederlanden valt, heeft het een eigen bestuur.

De Antillianen zijn niet vertegenwoordigt in ons parlement en hebben ook geen invloed op onze regering. Zij hebben dan ook weinig aan onze trias politica.

Het is goed dat tenminste één macht in de machtsdriekhoek zich over hen ontfermd. En de rechter mag ten aanzien van hen best extra kritisch zijn.

    • Drs. Lucas B. Kruijswijk