Samenwerking RPF en GPV

PUTTEN, 17 NOV. De kleine christelijke partijen RPF en GPV hebben besloten tot nadere samenwerking. Een fusie van beide partijen wordt niet langer uitgesloten, zo maakten de partijen afgelopen zaterdag bekend. RPF en GPV nemen nog wel zelfstandig deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Van Dijke en Schutte, de fractieleiders van RPF en GPV, zullen samen een manifest opstellen waarin wordt aangegeven hoe de samenwerking van beide fracties na de verkiezingen van volgend jaar vorm zal krijgen. GPV-leider Schutte noemt de afspraak tot verdere samenwerking 'een niet vrijblijvende stap'. “Een weg terug is er niet meer; de vraag is nu: hoe ver ga je samen”, zegt hij. De grootste van de kleine christelijke partijen, de SGP, blijft buiten de fusiebesprekingen. Met name de uitsluiting van vrouwen in deze partij is een barrière met GPV en RPV.