Premier Pakistan voor gerecht

NEW DELHI, 17 NOV. De Pakistaanse premier, Nawaz Sharif, heeft zich vanmorgen voor het Hooggerechtshof in Islamabad moeten verantwoorden voor kritiek op de rechters van dit hoogste rechterlijke college. De steen des aanstoots vormden opmerkingen van Sharif van enkele weken geleden.

De premier uitte toen kritiek op de opperrechters nadat die een wet verwierpen die het parlementariërs onmogelijk moest maken hun stem aan de hoogste bieder te verkopen. De onenigheid houdt ook verband met een eerdere kwestie. De opperrechters wensten hun college met vijf rechters uit te breiden, Sharif trachtte dat tegen te houden. Het Hof kon in de machtsstrijd op steun van president Leghari en van het leger rekenen. Eind vorige maand haalde de premier bakzeil. Sharif liet vanmorgen bij monde van zijn advocaat weten geen woord terug te nemen van zijn kritiek. In Pakistan is het strafbaar om laatdunkende opmerkingen over het Hooggerechtshof te maken. In beginsel kan het de premier zijn baan kosten.