L'EXPRESS

Na jaren van volstrekte uitzichtloosheid lijkt er nu toch enig licht te komen in de situatie in Algerije. Na de verkiezingen van 23 oktober begint de Algerijnse oppositie zich volgens L'Express steeds openlijker en zelfbewuster te roeren. Ondanks de verboden zijn duizenden burgers van alle gezindten de straat opgegaan, om te protesteren tegen de veronderstelde stembus-fraude.

Het geeft het blad aanleiding om in een cover-story te spreken van een klimaat dat doet denken aan de tijd voor de machtsgreep van 1992.

Veel oorspronkelijke leiders uit de fundamentalistisch hoek zijn ondertussen na het verbod van hun partij op gerieflijke posten terecht gekomen. In een aparte reportage wordt beschreven hoe sommigen zijn geronseld als informant, nadat ze eerst als cel-spion actief zijn geweest. Maar anderen zijn succesvol in zaken gegaan of hebben hoge politieke posten gekregen. Een van de vroegere FIS-leiders heeft het tot minister gebracht, een ander werd ambassadeur in Saoedie Arabië en een derde stapte over naar een legale fundamentalistische groepering. Zij zouden wellicht het kader kunnen vormen waaruit een overgangsregering kan worden geformeerd.