Kosten AOW

De snel oplopende kosten van de AOW drukken steeds zwaarder op het werkende deel van de bevolking. De PvdA is er al langer een voorstander van om mensen met een hoger aanvullend pensioen te laten meebetalen aan de AOW. Het CDA en de VVD hebben er echter nooit voor gevoeld om deze groep ook AOW-premie te laten betalen.

Via een omweg gaat dat nu toch gebeuren. Het kabinet heeft in het wetsvoorstel namelijk de AOW-premie gebonden aan een maximum van 16,5 procent van het inkomen. De rest van de benodigde AOW-gelden komt uit de belastingen. Mensen met een pensioen betalen wel belasting en dragen zo dus bij aan de financiering van de AOW.

Naarmate de kosten van de AOW stijgen, komt een steeds groter deel uit de belastingen. De PvdA is daar blij mee, omdat belastingen, anders dan premies, wel worden betaald naar rato van de hoogte van het inkomen. Voorstander Van Zijl (PvdA): “Dit is een eerste stap om welgestelden te laten meebetalen aan de AOW.”

    • Karel Berkhout