French Plot (3)

'Nederland zou met veto Trichet willen blokkeren' (8 november). Met een dergelijke kop op de voorpagina en na herhaaldelijk lezen hoe ontactisch 'men' in Nederland reageert, wanneer het gaat om belangrijke internationale functies, denk je onwillekeurig: wie heeft nu weer deze stomme uitspraak gedaan. Alsof Nederland ook maar iets met een veto zou kunnen bereiken.

Het blijken echter anonieme 'Brusselse diplomaten' te zijn. Het lijkt er dan veel op dat het diplomaten zijn die anti-Duisenberg zijn en die daarom met hun anonimiteit geen plaats op de voorpagina verdienen. Zijn zij erop uit een eventuele irritatie tegen Nederland nog een beetje aan te wakkeren?

De kranten doen alles om de 'blunders', zoveel mogelijk op te schroeven. Zie de 'Haagse Staat' van 10 november waarin een rijtje citaten uit andere kranten. De boven geciteerde 'headline', die aldaar onvermeld blijft, en de plaatsing daarvan op de voorpagina hoort mijns inziens bij de 'vermijdbare fouten'.

    • V.L.A. van der Willigen