French Plot (2)

De wijze waarop Frankrijk tracht beslag te leggen op de directiezetel van de Europese Centrale Bank kan alleen maar de twijfel versterken of de tijd wel rijp is om binnen afzienbare tijd te komen tot een politieke unie waarvan overigens een monetaire unie het logische gevolg zou moeten zijn; niet andersom zoals nu is beoogd.

    • Mr. E.C. Kettner