French Plot (1)

Naar aanleiding van de commotie over de voordracht van de Fransman Trichet als hoofd van de nieuwe Europese bank dienen wij niet uit het oog te verliezen dat Frankrijk eeuwen lang de aanstichtster is geweest van bijna alle oorlogen in Europa, tot en met de oorlog van 1870-'71; in zekere zin, ook van die van 1914-'18 en, via haar eisen in het verdrag van Versailles, wellicht ook van de Tweede Wereldoorlog.

Aangezien oorlogen modo militare niet meer salonwaardig zijn, tracht 'La France' haar imperialisme via economische kanalen te bereiken. Nederland, ondanks de economische plundering in de tijd van de Bataafse Republiek en onder Napoleon, schijnt daar nog steeds geen lering uit getrokken te hebben.

Onze Britse buren hebben een beter historisch geheugen. Zij houden terecht afstand van wat zij een 'French Plot' plegen te noemen.

    • L.A. van Nigtevegt Huissen