Felle kritiek Van Miert op Nederland

DEN HAAG, 17 NOV. Europees commissaris Van Miert vindt dat Nederland het aan zichzelf heeft te wijten dat de kandidatuur van Wim Duisenberg voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB) in de problemen is geraakt.

Van Miert zei dit afgelopen weekeinde voor het radio 1 Journaal. Hij vindt dat Nederland, in de persoon van minister Zalm (Financiën) , teveel “zeurt” over de hoogte van financiële bijdrage van Nederland aan Europa. Volgens het Belgische lid van de Europese Commissie getuigt de opstelling van Den Haag over de netto-bijdrage van “kortzichtigheid en krenterigheid”.

Nederland is juist een van de lidstaten die veel profiteert van de gemeenschappelijke Europese markt, aldus Van Miert. Daarom leidt het pleidooi van Zalm voor een meer evenwichtige bijdrage aan de Europese kas tot wrevel bij andere lidstaten. En dat maakt het voor Nederland weer moeilijk interessante topfuncties binnen te halen. Van Miert noemde in dit kader ook de problemen rond de benoeming van Duisenberg als president van de Europese Centrale Bank.

Noch Van Miert, die zich met mededinging bezighoudt, noch de Europese Commissie als geheel heeft zeggenschap over de benoeming van eerste president van de Europese Centrale Bank. Dat is een zaak van de regeringsleiders. Van Miert geldt wel als een topfunctionaris in Brussel. Zijn opmerkingen sluiten verder aan bij eerdere uitspraken van de Italiaanse premier Prodi, die Duisenberg hekelde voor zijn 'badinerende' uitspraken over de financieel wat minder stabiele zuidelijke lidstaten.

De afgelopen maanden gold de Nederlander Duisenberg als voor de hand liggende kandidaat om de leiding op zich te nemen over de ECB, die volgend jaar juli officieel moet worden opgericht. Eerder deze maand schoof Frankrijk echter Jean-Claude Trichet naar voren, de president van de Franse Centrale Bank. Den Haag reageerde hierop verrast en ontstemd.

Minister Zalm heeft geen behoefte te reageren op de uitlatingen van Van Miert, zo laat zijn woordvoerder vanuit Brussel weten, alwaar Zalm een vergadering bijwoont. “De bewindsman heeft geen zin om over en weer te gaan schofferen.”