DIE ZEIT

In Die Zeit staat de Duits-Britse socioloog Ralf Dahrendorf uitvoerig stil bij de politieke gevolgen van het verschijnsel globalisering. Volgens Dahrendorf heeft globalisering alles in zich om te leiden tot autoritaire tendenzen. Hij geeft daarvoor vier redenen. Allereerst is een direct gevolg van de internationalisering van de economie dat mensen steeds meer als objecten worden beschouwd.

Vervolgens: de tegenbeweging die globalisering tot nu toe heeft opgeroepen, is regionalisering en fundamentalisme. Beiden zijn als autoritair te beschouwen. Voorts roepen de bijwerkingen van globalisering problemen op die met normale democratische methoden nauwelijks zijn op te lossen. En tenslotte doet globalisering afbreuk aan het principe sociale controle. Het zich dan aandienende alternatief is dwang.

Toch zal een wereld met een globaliserende economie en politiek nog volop verscheidenheid kennen, denkt Dahrendorf. Het gaat er dan ook om de 'kwadratuuur van de cirkel' per land te vinden.