Concurrentie Microsoft vereent

ROTTERDAM, 17 NOV. Vijf grote concurrenten van Microsoft spannen samen om de dominante positie van dit bedrijf in de computerbranche te breken. Ter afstemming van hun strategie houden de bestuursvoorzitters van deze bedrijven (IBM, Netscape, Novell, Oracle en Sun Microsystems) sinds enkele maanden bijeenkomsten waarin ideeën en technologie worden uitgewisseld.

Dat heeft de Washington Post zaterdag gemeld. Volgens de Amerikaanse krant zijn de bedrijven tot hun samenwerking gedreven uit vrees voor Microsoft en omdat zij een visie delen over de toekomst van Internet. Aanvankelijk hebben de bedrijven nauwelijks ruchtbaarheid gegeven aan de besprekingen die soms wekelijks werden gevoerd. In de afgelopen weken zijn de zakenpraktijken van Microsoft weer zwaar onder vuur komen te liggen. Zo trad het Amerikaanse ministerie van justitie naar buiten met een onderzoek naar Microsofts misbruik van economische macht. Consumentenactivist Ralph Nader organiseerde een conferentie waar critici en concurrenten de manier van zakendoen van Microsoft onder vuur namen. Sun heeft Microsoft voor de rechter gedaagd vanwege misbruik van de door Sun ontwikkelde computertaal Java.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of Microsoft haar toonaangevende positie in besturingssystemen (met Windows) op een ongeoorloofde manier gebruikt om een sterke positie op te bouwen met zijn software voor Internetgebruik (de zogenoemde browser Internet Explorer).

Vanuit mededingingsoogpunt kunnen echter ook vraagtekens worden geplaatst bij de overeenkomst tot samenwerking die de vijf concurrenten van Microsoft hebben gesloten. Dat is een ingewikkeld probleem omdat gemeenschappelijke technische standaarden de concurrentie juist kunnen bevorderen. Bovendien zouden de vijf bedrijven samen beter tegenwicht kunnen bieden aan het machtsblok Microsoft wat de concurrentie in software voor pc's juist zou bevorderen. De vijf bedrijven hopen dat de komst van Internet de dominante positie van Microsoft kan breken. Personal computers en het besturingssysteem Windows zouden moeten worden ingeruild voor eenvoudiger en algemeen toepasbare apparaten.