CDA profiteert van koersstijging beurs

DEN HAAG, 17 NOV. Het CDA heeft flink geprofiteerd van de gestegen beurskoersen. Het wetenschappelijk instituut van de partij heeft voor een bedrag van 6,5 miljoen gulden aan beleggingen uitstaan. Vorig jaar leverde dat ruim zeven ton op, dit jaar zal de opbrengst naar verwachting hoger uitvallen.

Het CDA is de enige van de vijf grootste politieke partijen die op een dergelijk grote schaal belegt. De PvdA heeft de afgelopen jaren steeds voor bijna één miljoen gulden in de Bank Nederlandse Gemeenten belegd, maar behaalde daarop een negatief rendement, aldus een medewerker van de financiële afdeling van het partijbureau. VVD, D66 en GroenLinks beleggen niet, maar hebben spaarrekeningen waarop de geïnde contributies worden gezet. Zo heeft de VVD volgens penningmeester R. Sandberg 1,5 miljoen gulden op de bank staan en daarnaast een verkiezingskas van op dit moment 1,3 miljoen. “Om daarmee te gaan beleggen is voor ons niet aan de orde”, zegt Sandberg. “Voor je het weet gaat je hele verkiezingskas naar de knoppen.”

Volgens de penningmeester van de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut van het CDA, B. Jongsma, vloeit de opbrengst van de beleggingen niet in de partijkas van het CDA. “Een deel komt in de kas van het wetenschappelijk instituut en de rest wordt herbelegd”, aldus Jongsma, tevens directeur van uitgeverij Sdu.

Jongsma is zo'n drie jaar penningmeester. Toen hij aantrad was het belegde vermogen van het fonds nog 4,9 miljoen gulden. Eind vorig jaar was dat één miljoen meer en nu schat hij de beleggingen op 6,5 miljoen gulden. ,Dit jaar heeft dat tot deze maand 14,4 procent dividend en rente opgeleverd'', zegt Jongs-ma. Jongsma heeft voor de helft in staatsobligaties belegd met een rendement van 5 à 6 procent. Aandelen op fondsen zoals Koninklijke Olie, Unilever, ING en ABN Amro zorgden voor de andere helft.