Apothekers boos op Borst

Minister Borst (Volksgezondheid) wil volgend jaar 50 miljoen gulden extra korten op de apothekersvergoeding. Onaanvaardbaar, de brancheorganisatie KNMP.

ROTTERDAM, 17 NOV. Apothekers die nog maar net begonnen zijn of een vestiging in binnensteden hebben, komen serieus in de problemen als minister Borst (Volksgezondheid) volgend jaar 50 miljoen gulden extra kort op de vergoeding van de inkoopkosten, zo zegt drs. M.A. Hagenzieker, voorzitter van de apothekersorganisatie KNMP.

De KNMP overlegt vandaag met vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als het niet tot een aanvaardbaar vergelijk komt willen de apothekers de situatie aan de rechter voorleggen.

De beroepsgroep stelde vorige week, direct na de behandeling van de begroting van Volksgezondheid in de Tweede Kamer, de extra korting van 50 miljoen gulden “niet te zullen accepteren”.

Volgens Hagenzieker staat die ingreep haaks op de afspraken die afgelopen zomer tussen bewindsvrouw en apothekers werd gemaakt. Die afspraken omvatten een pakket maatregelen, dat er enerzijds op was gericht de door de minister beoogde bezuiniging te realiseren, terwijl anderzijds de tarieven van de apotheek zouden worden bijgesteld.

De financiering van de apotheek wordt enerzijds gevormd door een vergoeding per recept(regel), anderzijds door bonussen en kortingen van groothandel en industrie. Deze laatste bron is altijd een doorn in het oog geweest van respectievelijke bewindslieden die verantwoordelijk waren en zijn voor de volksgezondheid. Het tarief van de apotheek - in de vorm van de receptregel - is met het oog op die bonussen en kortingen dan ook forfaitair gekort met 49 cent. Hagenzieker wijst er op dat dit tarief sinds 1988 hetzelfde is gebleven, ondanks de gestegen kosten in de apotheek.

Eerder dit jaar besloot de minister na overleg met de apothekersorganisatie de inkoopvergoeding met vijf procent terug te brengen. Die maatregel zou in '98 100 miljoen moeten opleveren, en 150 miljoen in '99. “Nu blijkt de minister al in '98 op een bedrag van 150 miljoen te willen uitkomen, terwijl aan de tarieven niets wordt gedaan. Dat is onaanvaardbaar,” zegt Hagenzieker.

Die vijf procent levert al meer op dan de minister beoogt, namelijk 180 miljoen gulden. Afgesproken was, aldus Hagenzieker, dat uit deze meeropbrengst een hoger tarief (12,65 gulden) zou worden betaald. Die uitkomst kon de KNMP aan de achterban verkopen, omdat zij recht doet aan de wens om de apotheker meer als zorgverlener te belonen in plaats van hem “verder het handelscircuit in te jagen”.

“Als nu de inkoopvergoeding wel met vijf procent wordt verlaagd, maar er geen kostendekkend tarief komt, kun je uitrekenen dat apothekers die hun bedrijf draaiende houden op bonussen en kortingen in de problemen komen”, aldus Hagenzieker. Volgens hem zullen er ook andere problemen ontstaan als minister Borst de apothekers niet verder tegemoet komt. “Hele dure medicijnen zal een apotheker niet meer willen inkopen, als daar meteen vijf procent op wordt gekort. Op die middelen zitten geen bonussen of kortingen, dus zo'n korting moet de apotheker zelf opbrengen. Het gaat daarbij om preparaten tegen aids, groeihormonen of bloedproducten. Daarvoor moet een uitzondering worden gemaakt, want ik voorzie dat apothekers voor die producten gaan doorverwijzen naar collega's. Dat kan natuurlijk niet”, aldus Hagenzieker.