Weinreb (2)

Het behoeft weinig betoog dat Weinreb als joodse collaborateur een gedurende de Duitse bezetting even unieke als verwerpelijke positie bekleedde.

Vrijwel alle door Weinreb verraden personen hebben zulks met de dood moeten bekopen. Dat mij eenzelfde lot niet trof is te danken aan de omstandigheid dat ik, na in oktober 1942 door Weinreb in diens eigen woning aan de SD te zijn verraden (ik placht hem als verzetsman valse persoonsbewijzen en onderduikadressen voor joden te verschaffen) vanuit het SD-hoofdkwartier te Scheveningen daags na mijn arrestatie heb weten te ontsnappen en vervolgens naar Engeland te vluchten. Van daaruit heb ik als militair in het Britse leger kunnen deelnemen aan de veldtocht in België, Nederland en Duitsland.

Na de oorlog heeft het Bijzonder Gerechtshof te 's Gravenhage Weinreb tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarbij het jegens mij onomstotelijk bewezen verraad in belangrijke mate toe heeft kunnen bijdragen.

Het moet mij van het hart dat ik niet vermag te bevatten hoe iemand als staatssecretaris Nuis de feiten kennende, kan blijven volhouden geen spijt te hebben van zijn inzet voor Weinreb.

    • H.M. van Walt van Praag