Verspiller 1997

De Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers (NVB) heeft het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) uitgeroepen tot 'Verspiller 1997'.

Het bus-, tram- en metrobedrijf dankt de 'eretitel' aan het feit dat het volgens de vereniging al een reeks van jaren financieel is losgeslagen. De organisatie van belastingbetalers, die 12.000 merendeels fiscaal bezorgde leden telt, wijst bij voorbeeld op de hoog opgelopen tekorten bij het vervoersbedrijf als gevolg van wanbeheer en beweerde nutteloze investeringen. De directie van het GVB voelt zich niet erg aangesproken: “Het is een beetje flauw. We vatten het op als een aanmoedigingsprijs”.

    • Cees Verschure
    • Geld Telt