Rijstconflict naar Hof Luxemburg

DEN HAAG, 15 NOV. Nederland blijft het besluit van de Raad van de Europese Unie om de vrije invoer van suiker en rijst vanuit de Antillen en Aruba (LGO) aan banden te leggen, volstrekt toelaatbaar vinden. De Staat is het met Europa eens dat de doelstelling van het zesde LGO-besluit uit 1991, waarop deze gunstige handel stoelt, niet wordt bereikt. De herziening zoals die nu als compromis op tafel ligt, is in de ogen van Den Haag onvermijdelijk.

Landsadvocaat mr. L. Keus zei dat vrijdag voor het gerechtshof in Den Haag. Daar diende het hoger beroep dat de Staat heeft aangespannen tegen het Arubaanse suikerbedrijf Emesa Sugar en de Nederlandse Antillen. Nederland eiste vernietiging van twee rechterlijke uitspraken van de rechtbank in Den Haag. Die bepaalde op 6 en 17 oktober op verzoek van Emesa dat Nederland niet mocht instemmen met het compromis van de Raad. Ook mocht Nederland niet meer actief of passief meewerken aan de totstandkoming van het besluit, op straffe van een dwangsom van 500 miljoen gulden. Het geschil ligt nu ter beoordeling van het Europese Hof van Justitie. Emesa en de Antillen en Aruba stellen dat de Nederlandse regering met haar steun aan de Europese Unie “onrechtmatig en in alle opzichten onfatsoenlijk handelt”. (ANP)