Reclame

De KNVB stelde amateurscheidsrechter Jan Peter Kremer op non-actief wegens het dragen van reclame. Hij wilde een discussie uitlokken over sponsoring van scheidsrechters. Is zijn uitsluiting terecht?

René Temmink, betaald-voetbalscheidsrechter: “Hij heeft in strijd met de regels gehandeld, in die zin is het terecht. Maar Kremer wilde slechts een mogelijkheid creëren om van sponsoring gebruik te kunnen maken, daarom kun je je afvragen of de straf gehandhaafd moet blijven. In alle geledingen van de sport is reclame toegestaan, alleen bij ons niet. Dat komt doordat de scheidsrechter neutraal is. Zo moet hij dus ook altijd overkomen. Stel dat hij door Philips wordt gesteund en er gebeurt iets met PSV, dan is de situatie al snel dubieus. Wij leven in een glazen huis. De neutraliteit is voor ons belangrijker dan de commercie.”

Jan Peter Kremer, de gedupeerde: “Absoluut niet. Ik heb zelfs geprobeerd iets positiefs voor de KNVB te doen. De onkosten zijn voor scheidsrechters vaak hoger dan de vergoedingen. We krijgen 25 gulden per wedstrijd en twee kwartjes per kilometer. Geen wonder dat het korps zo klein is. Ik had slechts op mijn rechterbovenarm en rechterbil iets van zes bij twaalf centimeter. De waarnemer die nu rapport heeft opgemaakt, moest mij toevallig een week of tien geleden ook al eens beoordelen. De reclame was hem toen niet eens opgevallen, terwijl ik hem echt al droeg.”

J. de Jonge, directeur van boekbinderij EMBE en sponsor van Kremer: “Nee. Het gaat mij vooral om de onpersoonlijkheid waarmee de KNVB te werk is gegaan. Hij kreeg zonder overleg een brief thuis, terwijl hij alleen maar de discussie wilde aangaan. Jan Peter vroeg me hem te sponsoren en ik vond het een leuk idee om een werknemer op die manier te steunen. Ik had niet verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen. Man, we zijn helemaal platgebeld. Ik zou Jan Peter in de toekomst graag verder sponsoren. Als het mag, blijf ik het doen. Maar ik denk niet dat we veel kans maken.”

B. Spaai, coördinator technische zaken bij het Nederlands Handbal Verbond: “Als voetbalscheidsrechter moet je dit aanvechten. Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom de KNVB sponsoring verbiedt. Zo riant zal ze de scheidsrechters toch niet uitbetalen? In het handbal is shirtsponsoring toegestaan, mits aan de normen wordt voldaan. Sigaretten en drank mag niet, evenals reclame voor een concurrent voor de verbondssponsor. Vanaf volgend seizoen worden scheidsrechters waarschijnlijk collectief gesponsord.”

E. van Velzen, voorlichter bij ABN Amro: “Sponsoring is een alom geaccepteerd verschijnsel in onze economie. Alles wordt tegenwoordig gesponsord, dus kun je inderdaad de vraag stellen of scheidsrechters er ook recht op hebben. Voor ons bedrijf zou het toevallig wat minder interessant zijn om er geld in te steken, omdat wij ons wat meer op het groepsgebeuren richten. Een scheidsrechter is toch iemand die alleen op dat veld staat. Het individu heeft weinig commerciële waarde voor ons, maar dat wil niet zeggen dat dat voor ieder bedrijf geldt.”

G. Halbersma, voorzitter van de scheidsrechterscommissie bij de Nederlandse Basketbalbond: “Onze scheidsrechters dragen sinds een jaar of vier reclame. Het bevreemdt mij dat bij de KNVB zoiets niet mogelijk is. De voetbalbond is blijkbaar wat conservatiever dan wij. Je moet alleen heel zorgvuldig zijn in het zoeken naar sponsors. Een bedrijf moet onafhankelijk zijn van alle clubs. Overigens zijn wij op meer gebieden vooruitstrevender. Als basketbal behoefte heeft aan een spelregelverandering, volgt snel een aanpassing. Bij voetbal is recent de terugspeelregel veranderd. Het was de eerste drastische maatregel sinds tijden. Als een basketbalscheidsrechter net als Kremer een individuele reclame-uiting zou dragen, zouden wij hem trouwens ook schorsen.”

    • Orkun Akinci