NettoRentefonds

De Postbank introduceert op 24 november a.s. het Postbank NettoRentefonds op de AEX-effectenbeurs. Het fonds belegt in Nederlandse en Duitse vastrentende waarden.

Omdat het fonds in Luxemburg is gevestigd, hoeft geen vennootschapsbelasting afgedragen te worden. De emissieprijs bij introductie bedraagt 50 gulden.

Het nieuwe fonds van de Postbank is een groeifonds en keert geen dividend uit.

De bedoeling is het fictief rendement, dat geldt voor buitenlandse beleggingsfondsen, tot nul te reduceren, zodat geen of weinig inkomstenbelasting behoeft te worden afgedragen.

    • Cees Verschure
    • Geld Telt