Kabinet: overleg met Suriname over moeizame relatie

DEN HAAG, 15 NOV. Het Nederlandse kabinet is bereid met de Surinaamse president Wijdenbosch te spreken over de relatie tusen beide landen, maar premier Kok en minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) zijn zeker niet van plan daarvoor naar Suriname te gaan.

“Als de president behoefte heeft aan een gesprek kan hij het krijgen”, zo verklaarde Van Mierlo gisteren na afloop van het kabinetsberaad. Volgens Kok is er “helemaal geen sprake van” dat Van Mierlo en hij daarvoor naar Suriname gaan.

Wijdenbosch eiste donderdag politiek overleg met Nederland voordat minister Pronk voor het halfjaarlijkse overleg over de ontwikkelingssamenwerking naar Suriname komt. Pronk is voorlopig niet welkom, omdat Wijdenbosch eerst “op het hoogste niveau” met Nederland over de “grijze vlekken” in de relatie tussen beide landen wil praten.

“Ik denk niet dat daar van mijn kant nu weer grote woorden tegenover moeten staan”, aldus Kok. Hij noemde de manier waarop Wijdenbosch zijn standpunt naar buiten heeft gebracht, namelijk via de media, “niet erg gebruikelijk”. De Nederlandse regering is nog niet officieel op de hoogte gesteld. De Nederlandse ambassadeur in Paramaribo is gistermiddag wel op het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname ontboden, maar Kok wist gisteravond niet wat de ambassadeur daar te horen heeft gekregen.

Kok en Van Mierlo hebben aanhoudende aantijgingen van Surinaamse kant dat Nederland betrokken zou zijn geweest bij de couppoging enkele weken geleden, ver van zich geworpen. “Onzinnig”, noemde Van Mierlo die. Den Haag heeft van begin af aan duidelijk gemaakt dat het een coup tegen een democratisch gekozen regering afwijst. Het is “onrustbarend” dat er in Paramaribo een anti-Nederlandse stemming gecreëerd wordt, aldus de minister.

Pronk zei dat hij uitlatingen als die van Wijdenbosch wel gewend is, maar hij vindt wel dat deze schade toebrengen aan de verhoudingen. Pronk voorziet dat een deel van de ontwikkelingssamenwerking zal stagneren nu het overleg niet kan doorgaan.

Kok vindt het “zeer te betreuren” dat Pronk niet welkom is, “zeker voor diegenen in Suriname die het ontwikkelingsgeld zo hard nodig hebben. Daar gaat mijn eerste zorg naar uit”.