Kabinet: kwart minder varkens

DEN HAAG, 15 NOV. Het kabinet-Kok heeft gisteren definitief besloten tot een algemene reductie van de varkensstapel. Op den duur moet één kwart van de varkensstapel verdwijnen. Minister Van Aartsen (Landbouw) zal het besluit maandag in Brussel toelichten.

Het kabinet heeft het voorstel voor de forse vermindering van het aantal varkens op “ondergeschikte punten” aangepast na het advies van de Raad van State, zei premier Kok na afloop van de ministerraad. De hoofdlijnen zijn gehandhaafd.

Van Aartsen wil via een Reductiewet een 'generieke korting' van de varkensstapel met 25 procent. Die korting geldt alle varkenshouders, ongeacht de aard van hun bedrijf. Het kabinet wil dit deels bereiken door rechten op te kopen van boeren die willen stoppen met hun bedrijf.

De varkenshouders hebben geschokt gereageerd op het inkrimpingsplan, dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Van Aartsen heeft een plan van de sector, dat uitgaat van een reductie met 15 procent, afgewezen. Of het plan van Van Aartsen wordt uitgevoerd, is nog onzeker. De Europese Commissie moet er eerst haar goedkeuring aan hechten.

Gisteravond heeft een bestuursdelegatie van de landbouworganisatie LTO spoedberaad gevoerd over de strategie voor de behartiging van belangen in de varkenshouderij en het functioneren van de vakgroep varkenshouderij, inclusief voorzitter Wien van den Brink. Maandag worden de conclusies openbaar gemaakt.