Dijkstal kritiseert PvdA-programma

DEN HAAG, 15 NOV. Vice-premier en VVD'er H. Dijkstal vindt dat het ontwerp-verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voortzetting van het huidige kabinetsbeleid in een volgende regeerperiode onmogelijk maakt. Dijkstal zei dit gisteren tijdens een vergadering van de partijraad van de VVD in Amersfoort.

Volgens Dijkstal betekent het het PvdA-programma op financieel-economisch terrein “een grote verwijdering” van het huidige, “succesvolle” kabinetsbeleid. Dijkstal constateerde dat de PvdA niet evenwichtig is met bezuinigingen en nieuwe uitgaven en daarmee een beleid loslaat dat uitgaat van beheerste economische groei.

Volgens de vice-premier gaat het PvdA-programma uit van 4 miljard aan ombuigingen en staan daar 2 miljard aan lastenverlichting en 8 miljard aan investeringen tegenover. Hij concludeerde dat PvdA-leider Kok en diens partijgenoot minister van Sociale Zaken Melkert “verlegen” moeten zijn met deze lijn van het programma.

Dijkstal kritiseerde de PvdA bij de bespreking van het ontwerp-verkiezingsprogramma van de VVD. Met zijn kritiek op de PvdA sprak Dijkstal zich uitdrukkelijk niet uit over voortzetting van de coalitie, zo hield hij de partijraad voor. “We spreken vandaag over het beleid; voortzetting van de coalitie is pas na 6 mei aan de orde.”

Direct na de verschijning van het VVD-programma oordeelde minister Melkert (PvdA) dat de VVD zich met zijn ontwerp-programma isoleerde van de andere grote partijen. Volgens Melkert was juist het VVD-programma door een aantal harde maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid, zoals verlaging van het minimumloon, een bedreiging voor voortzetting van de coalitie met PvdA en D66.

Oud-staatssecretaris Linschoten, de voorzitter van de programmacommissie, beklemtoonde dat de VVD met zijn doelstelling om betaald werk te stimuleren juist “een sociaal beleid” voorstaat. Hij zei dat de verlaging van het minimumloon naar zeventig procent van het huidige niveau voor niemand een aantasting van zijn sociaal minimum betekent, maar wel langdurige werklozen de kans op betaald werk biedt.

De partijraad ging in grote lijnen akkoord met het ontwerp-programma dat als “evenwichtig” en “reëel” werd betiteld. De VVD stelt het programma overigens pas volgend jaar januari vast. Later dit jaar moet nog blijken hoe de doorrekening van het Centraal Planbureau uitvalt.