Deurwaarder of incassobureau?

Van incassobureau's kun je niet altijd op aan. Volgens gerechtsdeurwaarder W. Rosmalen, is het een “markt van vrije jongens”, waar regelmatig misstanden voorkomen. Er zijn in Nederland zo'n 750 incassobureau's ingescheven bij de Kamer van Koophandel, waarvan er 350 tot 400 actief zijn, berekent Rosmalen.

“Daarvan zijn er zo'n 150 bonafide.” Van die 150 zijn er maar 26 aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), die een gedragscode hanteert. Gerechtsdeurwaarders zijn daarentegen allemaal wettelijk verplicht zowel de belangen van de schuldeiser als de schuldenaar te behartigen.

Het beeld dat Rosmalen schetst is, volgens NVI-secretaris Van der Starre niet zo dramatisch als het lijkt. Er mogen dan weinig incasso-organisaties bij de NVI zijn aangesloten, maar die vertegenwoordigen meer dan de helft van de markt. Van der Starre erkent dat het ontbreken van formele overheidsregels voor de incassobranche met zich meebrengt dat er ook cowboys in de markt actief zijn, die er minder orthodoxe methodes op na houden. Als een consument in de verkeerde handen valt, kan hij te maken krijgen met intimidatiepraktijken, het inhouden van geld dat wel geïncasseerd is en het berekenen van buitensporig hoge commissies.

De gedragscode van de NVI moet zowel schuldeisers als schuldenaars beschermen tegen dergelijke “oneerlijke en ongeoorloofde praktijkuitvoering”. Van der Starre tekent erbij aan dat niet NVI-leden niet per definitie malafide zijn.

Aan de andere kant; zelfs NVI-leden houden zich niet altijd aan hun eigen gedragscode. Consumentenbond-woordvoerder K. van Tankeren: “Wij kregen veel klachten over de manier waarop mensen behandeld worden, ook door incassobureaus die wél bij de NVI zijn aangesloten.” Dat was aanleiding voor een uitgebreid onderzoek van de Consumentenbond, waarvan de resultaten in december worden bekendgemaakt. Ondanks de klachten raadt de bond zowel ondernemingen als particulieren aan in zee te aan met incassobureau's die wel aangesloten zijn bij de NVI. “Die bieden de meeste zekerheid”.