De euro komt

Bijna onophoudelijk zit de kleine ondernemer, in wie wij de acteur Serge Henri Valcke herkennen, in zijn koffiebekertje te roeren. Een stem buiten beeld spreekt hem op steeds dwingender toon toe over de komst van de euro, en over het feit dat hij zich daarop nu toch echt eens moet gaan voorbereiden.

Ook de koffie-automaat moet straks worden omgebouwd, misschien zelfs vervangen. Hij kan, aldus de stem, maar beter niet luisteren naar het opgewonden mannetje dat achter zijn rug loopt te foeteren dat er “niets dan gedonder” kan komen van een gemeenschappelijke munt. Dat kereltje, in wie wij eveneens Serge Henri Valcke zien, voert immers een achterhaald gevecht. De euro komt, dat staat vast.

Het videoprogramma Euro Fever, in opdracht van de ING Groep gemaakt door de Amsterdamse productiemaatschappij Majoor Beishuizen, wordt sinds kort vertoond tijdens ING-bijeenkomsten voor het midden- en kleinbedrijf. Het vormt de speelse opmaat voor een voorlichtingscampagne waarmee de bank haar cliëntèle tracht over te halen tot het tijdig treffen van maatregelen vóór 1 januari 1999, de datum waarop hun administratie de euro moet kunnen verwerken.

Zo'n campagne is allerminst overbodig. Uit een recent NIPO-onderzoek voor De Nederlandsche Bank is gebleken dat slechts één op de drie grote ondernemingen zich er nu al op voorbereidt, niet meer dan 10 procent van het middenbedrijf en maar 5 procent van het kleinbedrijf. Meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers liet weten zulke voorbereidselen nog niet nodig te vinden. “Er is nog veel weerstand,” beaamt Theo van der Biessen, hoofd van de audiovisuele dienst bij de ING Groep, “en in elk geval is nog lang niet overal het besef doorgedrongen dat die munt er gewoon komt en dat je daar nu al rekening mee moet houden.”

ING is dan ook niet de enige bank die zich nu al informerend en motiverend op het midden- en kleinbedrijf richt. Sommige banken hebben zelfs heuse roadshows op poten gezet, die met sprekers en audiovisuele hulpmiddelen door het land trekken om de geesten rijp te maken. En ook de overheid doet mee. Op initiatief van het ministerie van Financiën is een Nationaal Forum opgericht, met medewerking van consumentenorganisaties, vakbonden, bedrijfsleven, banken en verzekeringsmaatschappijen, dat in advertenties (“Wilt u meer weten over de euro?”) aandacht vraagt voor ringbanden, diskettes, folders en natuurlijk ook een site op Internet. Alleen al dit jaar geeft het ministerie 8 miljoen gulden uit om het midden- en kleinbedrijf te informeren.

Maar dat blijkt de banken nog lang niet ver genoeg te gaan. “De overheid doet ruim onvoldoende,” zegt Van der Biessen. “Het wordt hoog tijd dat men de mensen in de breedte bewust gaat maken van de euro. We zitten per slot van rekening nog maar twee jaar van de definitieve invoering af.” Zo lang er geen grootscheepse reclamecampagne voor het algemene publiek wordt gevoerd, heerst bij de banken het gevoel dat ze de kar in hun eentje moeten trekken. Een prominent gepresenteerde overheidscampagne voor iedereen zou een belangrijke steun in de rug zijn.

Ronald Florisson, directeur voorlichting bij het ministerie van Financiën en coördinator van de euro-campagne, laat zich echter niet opjagen. Niet door de banken en ook niet door Hanja Maij-Weggen, lid van het Europarlement namens het CDA, die eveneens heeft geklaagd dat het allemaal te lang duurt.

Een grote reclamecampagne van het ministerie begint pas op zijn vroegst in de tweede helft van volgend jaar, nadat de Tweede Kamer definitief tot invoering heeft besloten. Intussen heeft Florisson aan vijf gerenommeerde reclamebureaus gevraagd voorstellen te doen, waaruit vervolgens de beste wordt gekozen. Dat drie van die bureaus behoren tot Amerikaanse reclame-concerns en slechts twee tot Europese, zal wel toeval zijn.

    • Henk van Gelder