Computergeheugens en het jaar 2000

Omdat geheugenruimte in computers vroeger duur was, werd een jaartal aangegeven met de laatste twee cijfers. Een tweecijferig datumveld, dat slechts kan tellen van nul tot 99, houdt geen rekening met honderd- en duizendtallen en vat het jaar 2000 op als 1900. Voor de computer springt de datum in de nacht van 31 december 1999 op 1 januari 2000 dus terug van 1999 naar 1900.

De computer van PTT-Telecom - indien niet aangepast - zou bij een telefoongesprek in die nacht een negatieve gespreksduur van 99 jaar registreren. De klant zou dan heel veel geld tegoed hebben. De PTT is twee jaar geleden begonnen om 7.800 systemen te onderzoeken en zegt alles uiterlijk eind 1998 'millennium-klaar' te hebben.

Administratieve software is makkelijker aan te passen dan de zogeheten 'embedded software', de chips die zijn ingebouwd in productieapparatuur. Zo kan in de chip van een flessenvuller in een melkfabriek een geheugen zitten dat registreert wanneer de machine voor het laatst een onderhoudsbeurt heeft gehad. Maar als het jaartal op 00 springt, raakt dat geheugen in de war en staat de machine stil. De moeilijkheid is dat deze chips in zoveel apparaten zijn ingebouwd, dat het veel tijd kost om ze op te sporen. Eenmaal gevonden, is het bovendien niet eenvoudig om ze te ontcijferen.

    • Daniela Hooghiemstra