Bestaansvolume (3)

“De objectieve oppervlakte van Nederland is (in de afgelopen halve eeuw) vrijwel niet veranderd”, schrijft Hofland (Z 8 nov.). Het is maar wat je 'vrijwel niet' noemt.

Want in 1957 viel Oostelijk Flevoland (54.000 ha) droog, en in 1968 Zuidelijk Flevoland (43.000 ha.) En deze gebieden zijn niet meer uitsluitend bestemd voor landbouw, maar ook voor wonen, recreatie en natuurontwikkeling. Met onder meer de Oostvaardersplassen als (aanvankelijk niet als zodanig beoogd) belangrijk natuurgebied en vooral in Almere gelegenheid voor ex-Randstedelingen om wat ruimer te wonen. Dit doet overigens niet af aan de juistheid van de beschouwingen van Hofland over de hinder die vooral Schiphol voor omwonenden veroorzaakt.

    • D. de Jonge Noordwijk