Beleggen zonder franje

Een zestiger stopt dit jaar met werken, hoewel zijn pensioen van 30 duizend gulden pas op 65 jaar ingaat. HIj bezit 700 duizend aan liquide middelen en moet binnenkort voor een ton een lijfrente kopen. Hij verdient circa 160 duizend per jaar. Kan ik dat inkomen de eerste jaren handhaven, vraagt hij.

Om dat globaal te berekenen, beginnen we aan het eind. We gaan uit van een gewenst inkomen, vanaf 65 jaar, van 115 duizend per jaar; circa 70 procent van 160 duizend gulden. Trek daar 27 duizend gehuwden AOW vanaf, plus het ouderdomspensioen van 30 duizend. Dan resteert er een te dekken inkomen van 58 duizend gulden.

Op 65 jaar komt er een kapitaal van 400 duizend gulden beschikbaar. Daar moet hij een lijfrente van kopen. Mogelijk kan die levenslang lopen, op twee levens, met 70 procent overgang op de langstlevende partner. Die rente komt ruwweg op 30 duizend gulden.

Het nog te dekken inkomen op 28 duizend; 58 min 30. Wordt het voornoemde lijfrentekapitaal van een ton bij die 400 duizend gevoegd, door de omzetting in een lijfrente uit te stellen, dan komt de rente op circa 38 duizend, het inkomenshiaat op 20 duizend gulden. Door nu al 150 duizend gulden, tegen gemiddeld 8 procent netto per jaar, in een aandelenbeleggingsfonds te stoppen is dat hiaat ruim gedekt.

Dan resteert er een dekking voor vijf jaarinkomens van 160.000 gulden, en na aftrek van die 150 duizend gulden, 550 duizend aan liquiditeiten. Levert dat bedrag in een beleggingsfonds 8 procent netto op, en maakt meneer die belegging in vijf jaar op, dan komt hij aan 135 duizend per jaar. Netto, want je hoeft over je eigen opgenomen geld geen belasting te betalen. Die 136 duizend is daarom qua besteedbaar inkomen meer dan 160 duizend gulden bruto. Tegenover het lagere belastbare inkomen staat een nadeel: de hypotheekrente-aftrek levert minder belastingvoordeel op.

Er passen twee kanttekeningen bij dit verhaal. Het pensioeninkomen is maar ten dele (AOW en ouderdomspensioen) welvaartsvast, gekoppeld aan het prijspeil. Dat lijkt een nadeel, maar de belegging kan, wanneer de aandelen de inflatie bijhouden, meer opleveren dan 8 procent. En ten tweede: de belegging voor vijf jaar lijkt wat kort van duur: het resultaat kan tegenvallen. Obligaties zijn in dat opzicht een alternatief, maar leveren minder rendement op. Kan het anders? Misschien.

Een pittige manier om je vermogen op te krikken is volgens de VSB Bank de VermogensVersneller, een product van Amev-dochter GroeiVermogen, eerder besproken in deze rubriek op 5 juli. Een cliënt van deze bank ontving daarover deze brief.

'In vijf jaar tijd 10.000 gulden of meer verdienen met een netto investering vanaf 3.855 gulden? Dat wilt u toch zeker ook? Slimmer en gemakkelijker profiteren van aandelen kan niet! De lage rente op de spaarrekeningen aan de ene kant en de steeds nieuwe beursrecords aan de andere kant maken de tijd rijp om nú te gaan beleggen met de VermogensVersneller. Een aandelenlease-formule met drie voordelen: een extra aftrekpost van 4.000 guldenvoor 1997; 2x profijt van koerswinst op aandelen, zonder enig koersrisico; een unieke extra uitkering bij tussentijdse koersdalingen.

De bankklant vraagt zich af 'of men probeert mij een loer te draaien, ik kreeg bij het doorlezen een naar gevoel.' Is dat terecht? Ja en nee. Ja, omdat de VV voor een gewoon mens te slim in elkaar zit. Dat schrikt af. Nee, omdat de bank alle voorwaarden van het plan plus een brochure met toelichting meestuurt.

Hoe werkt de VV? GroeiVermogen (de VSB bemiddelt) koopt voor 7.843 gulden aandelen Ahold, Dordtsche Petroleum, ING Groep en KPN, en leent u dat geld tegen 1 procent per maand. De rente voor 5 jaar (de looptijd) betaalt u desgewenst (tegen 15 procent korting) vooruit. Die rente van 4.000 gulden is aftrekbaar van het belastbare inkomen 1997, als consumptieve rente die voor 31 december moet worden betaald. Daarom komt de bank juist in deze tijd met dit voorstel.

Verder sluit u vrijblijvend een risicoverzekering om het koerspeil bij aanvang vast te leggen. Verplicht is de WinstVersneller-optie die zorgt voor de extra uitkering. Dit instrument is wellicht het nuttigste deel van het plan, omdat je het als particulier niet zelf kan opzetten, maar is het niet apart te koop. Aandelen kopen kan iedereen.

Er zijn twee verschillen met de aanbieding van juli. Toen draaide het plan rond Ahold en ABN Amro. ABN Amro is vervangen door ING, aangevuld met Dordtsche en KPN. Een spreiding over vijf sectoren in plaats van twee. Of ziet de Amev meer in ING dan in ABN Amro? De bankverzekeraar daalde sinds de recordmaand juli met 24 procent, de bank met 30 procent.

In de bankbrief spreekt men van nieuwe beursrecords, hoewel de beurs gestadig daalt. Wie in juli geen VV kocht, krijgt dezer dagen meer aandelen voor hetzelfde geld.

Misschien levert langer wachten nog meer op. Dan komt de tijd dat aandelen, zonder franje, koopwaardig zijn.

    • Adriaan Hiele