Rotterdam komt met voorstel fotomuseum

ROTTERDAM, 14 NOV.Het College van B en W van de gemeente Rotterdam zal op korte termijn een voorstel doen inzake de vestiging in de stad van een mogelijk uit het Wertheimer-legaat op te richten fotomuseum. Een door de PvdA-fractie ingediende motie van die strekking werd gisteravond met algemene stemmen aangenomen in de raadsvergadering over de ontwerpbegroting 1998.

In de motie wordt erop gewezen dat de stad met de huisvesting en gedeeltelijke subsidiëring van het Nederlands Foto Instituut, het Nederlands Fotoarchief en het Nationaal Fotorestauratie-atelier sinds 1994 al een belangrijke bijdrage levert aan de fotografie. Voor versterking van de infrastructuur van de fotografie is versnippering van geld en functies over meerdere locaties ongewenst, aldus de PvdA. Het Prins Bernhard Fonds, dat het Wertheimer-legaat (22 miljoen gulden) beheert, liet eerder weten dat ook de gemeenten Amsterdam en Doesburg en de provincie Noord-Brabant belangstelling hebben getoond voor de vestiging van een fotomuseum.