Ramsj

Jelle Zijlstra: Per slot van rekening: memoires. Gebonden, Contact 1993, van ƒ 65,- voor ƒ 15,-. Steven Sterk Utrecht.

'Leerzaam en leesbaar, waarbij zelfspot en een ruim binnen de VU-normen blijvende dosis ijdelheid elkaar moeiteloos in evenwicht houden', aldus schreef Marc Chavannes destijds in NRC-Handelsblad over de politieke autobiografie van ''s lands financieel geweten': Jelle Zijlstra, Anti-Revolutionair, minister-president van november 1966 tot april 1967, en daarna veertien jaar lang president van De Nederlandsche Bank. Enkele onderwerpen die (gelardeerd met anekdoten) aan bod komen: het ontstaan van de Europese Gemeenschap, de Nacht van Schmelzer, en de onvermoeibare strijd die Zijlstra door de jaren heen voerde tegen het oplopen van de staatsschuld.

    • Henk Lagerwaard