Problemen benoeming nieuwe top omroep

DEN HAAG/AMSTERDAM, 14 NOV. Staatssecretaris Nuis (media) heeft problemen met de samenstelling van een nieuwe top bij de publieke omroep. De voordracht van twee kandidaten uit de mediawereld stuit op bezwaren bij de PvdA en de VVD. Hierdoor is ook de benoeming van D66-fractieleider G.J. Wolffensperger als bestuursvoorzitter van de omroep nog onzeker.

Behalve Wolffensperger wil Nuis naar verluidt twee personen benoemen die afkomstig zijn uit de omroepwereld: De huidige VPRO-directeur H. van Beers en voormalig Ikon-voorzitter S. Noorda. De fracties van PvdA en VVD zijn daarin teleurgesteld omdat beide partijen graag een raad van bestuur benoemd zien die zo onafhankelijk mogelijk is van Hilversum.

Staatssecretaris Nuis heeft gisteren in het Torentje van premier Kok de top van het kabinet en de fractieleiders van de coalitiepartijen geïnformeerd over de situatie. Eerder was voorzien dat de benoemingsprocedure van de nieuwe NOS top dezer dagen zou worden afgerond. Formeel benoemt Nuis, maar hij moet dat doen in overleg met Hilversum. Dat overleg voert de staatssecretaris met een commissie onder leiding van NOS-vicevoorzitter ds. A. van der Veer, tevens voorzitter van de EO. Die commissie zou met de namen van Van Beers en Noorda gekomen zijn.

In het Torentjesoverleg is ook gesproken over de kandidatuur van Wolffensperger. Eerder in de procedure hadden PvdA en VVD aangegeven dat zij een voorzitter wensten van buiten de politiek om te breken met het beeld dat Den Haag steeds politici neerzet op bestuurlijke posten. Staatssecretaris Nuis is echter van mening dat Wolffensperger met zijn kennis van de media en zijn bestuurlijke ervaring een geschikte voorzitter is. Daarop hebben de coalitiepartijen gisteren gezegd dat zij geen bezwaar maken tegen de benoeming van Wolffensperger. PvdA-fractievoorzitter Wallage heeft Nuis wel duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor de benoeming geheel bij hem ligt, het geen zoveel betekent dat wanneer in Hilversum problemen ontstaan rond Wolffensperger dit vooral een D66-kwestie is. Nuis is net als Wolffensperger een D66-politicus.

VVD-Kamerlid Van Heemskerck is niet tevreden met de voordracht met een volgens haar te groot Hilversumse stempel. “Wij willen nu meepraten”, aldus Van Heemskerck. Ook voor PvdA-kamerlid Van Zuylen gaat het “niet om het profiel dat wij in ons hoofd hadden”.