Nieuw Wereldtijdschrift

Welk Nederlandstalig literair tijdschrift slaagt er nog in om 6500 exemplaren te verkopen van één nummer? De meeste oplages van literaire tijdschriften komen niet boven de duizend uit, maar het Vlaamse Nieuw Wereldtijdschrift (NWT) haalde dit verbluffend hoge aantal met zijn laatste (dubbel)nummer, grotendeels gewijd aan de overleden hoofdredacteur Herman de Coninck.

Ironisch genoeg was dit tevens het laatste nummer: na de dood van De Coninck voelde de overgebleven redactieleden zich genoodzaakt een koerswijziging in te zetten en dat werd uitgeverij De Weekbladpers te duur. Dus besloot men 'in schoonheid' te sterven met het De Coninck-nummer.

Daarmee bleek het laatste woord echter nog niet gezegd. Het Nieuw Wereldtijdschrift heeft maar liefst 2500 abonnees en de vele teleurgestelde reacties op het overlijdensbericht van NWT brachten de uitgever ertoe zijn beslissing te heroverwegen. Daarnaast liet de Vlaamse minister voor cultuur afgelopen zondag op de Vlaamse boekenbeurs weten dat hij zijn best gaat doen om de subsidie van NWT te verhogen. Of hij daarin slaagt kan meespelen bij de beslissing van de Weekbladpers om wel of niet door te gaan met NWT.

'Ik verwacht dat de Weekbladpers eind november duidelijkheid zal geven', zegt redactielid Piet Piryns. 'Ondertussen probeer ik me de vrijers van het lijf te houden. Er hebben zich al een stuk of tien uitgevers gemeld met interesse voor het blad.' Voor Piryns is echter duidelijk welke kant het op moet met NWT in het geval van een doorstart. 'Dingen als boekrecensies zijn ook hier in België overgenomen door de dagbladen met hun bijlages, die daar ook beter voor kunnen betalen dan wij. Als je nu verder wilt, zul je de nadruk op het grote essay moeten leggen, in de richting van het Britse blad Granta.'

    • Joris Abeling