NIB versterkt vermogen Cebeco

ROTTERDAM, 14 NOV. Coöperatie Cebeco-Handelsraad in Rotterdam en de Nationale Investeringsbank (NIB) in Den Haag hebben een 'unieke financieringsconstructie' ontwikkeld door het introduceren van een zogeheten kapitaallidmaatschap en specifieke participatie-bewijzen. Dat heeft Cebeco gisteren bekendgemaakt. Er waren overigens al banden tussen de NIB en Cebeco via een achtergestelde lening aan de coöperatie.

Cebeco-Handelsraad en de NIB typeren de nieuw geconstrueerde financieringsvorm als een noviteit in de coöperatieve wereld. De NIB krijgt daardoor de mogelijkheid het vermogen van Cebeco-Handelsraad te versterken met 150 miljoen gulden. Het geld is verstrekt door een beleggingsfonds van de NIB waarin een aantal institutionele beleggers deelneemt. De kapitaalinjectie is nodig voor de Rotterdamse coöperatie om haar balanspositie te versterken en haar marktposities verder uit te bouwen.

Voor de nieuwe vorm van lidmaatschap was wel een wijziging van de statuten nodig. Daarin is nu de positie van het kapitaallidmaatschap verankerd en verbonden met de uitgifte van specifieke K-participatiebewijzen. Voor het toelaten van een kapitaallid was instemming vereist van de algemene ledenvergadering van de coöperatie. Volgens Cebeco is dat inmiddels gebeurd.

Aan de K-participatiebewijzen is een statutair stemrecht verbonden. De meerderheid van het stemrecht blijft ook na de injectie van de NIB in handen van de boeren die van oudsher de coöperatie vormen. Het K-lidmaatschap biedt de NIB ongeveer 16 procent van de stemrechten binnen de coöperatie. Cebeco-Handelsraad overkoepelt overigens een dertigtal kleinere coöperaties, die niet alleen een financiële maar ook een commerciële band met Cebeco-Handelsraad hebben.

Cebeco-Handelsraad heeft het geld nodig om zijn nationale en internationale marktpositie in de zaad- en de voedingsmiddelensector verder uit te breiden. Dat sluit aan bij de 'strategische herpositionering' die bij Cebeco de laatste jaren is ingezet. Het bedrijf wil van een uitgesproken handelsorganisatie naar een meer kennis- en kapitaalintensief 'agri-foodconcern', ofwel van bulk naar meer toegevoegde waarde.

De nieuwe constructie van Cebeco-Handelsraad en de NIB maakt een beursgang, waarover al enkele jaren wordt gesproken overbodig.