Kamer tegen Schmitz: Documentloze asielzoekers aanpakken

DEN HAAG, 14 NOV. De Tweede Kamer heeft er gisteren bij staatssecretaris Schmitz van Justitie op aangedrongen harder op te treden tegen asielzoekers die bewust zonder documenten naar Nederland komen. Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Kamer.

Een meerderheid van de Kamer schaarde zich achter het voorstel van CDA en VVD deze asielzoekers onmiddellijk terug te sturen naar het land van herkomst.

Het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA) meende dat als vastgesteld wordt dat asielzoekers “willens en wetens” hun documenten hebben vernietigd, ze teruggestuurd moeten worden. “Dat is bedrog en dat mag niet getolereerd worden”, aldus Middel. Ook D66-woordvoerder Dittrich, tot voor kort tegenstander van het voorstel, erkende het probleem en ging akkoord met de verscherpte aanpak.

Volgens VVD'er Rijpstra heeft maar zes procent van de asielzoekers die dit jaar naar Nederland kwamen een geldig identiteitsbewijs. Zeventig procent heeft helemaal geen identiteitspapieren en 24 procent heeft valse of anderszins verkeerde papieren, stelde hij. Schmitz bevestigde deze cijfers en kondigde aan dat het kabinet over enkele weken met maatregelen komt.

De staatssecretaris liet weten dat het niet eenvoudig zal zijn de strengere aanpak te volgen die de Kamer wenst. “Een groot probleem vormt de bewijslast, zeker bij die asielzoekers die over land naar Nederland komen”, aldus Schmitz. Het blijkt zeer lastig te zijn hun identiteit vast te stellen en om uit te zoeken of er al dan niet sprake is van het moedwillig wegmaken van documenten.

De CDA'er Verhagen stelde daarom voor om bij een stevig vermoeden de bewijslast al vroeg in de procedure bij de asielzoeker zelf te leggen. Verhagen stelde voor om een extra opvangcentrum in te richten voor diegenen die geen document hebben en van wie de identiteit niet kan worden vastgesteld. Schmitz wees dit voorstel van de hand: “Dat maakt de asielprocedure nog ondoorzichtiger.”

Aanleiding voor het debat over de asielzoekers zonder papieren was de komst in maart dit jaar van een vliegtuig van Turkmenistan Airlines met 173 asielzoekende Tamils zonder geldige documenten. Wat VVD-leider Bolkestein betrof dienden allen terug te worden gestuurd en niet te worden toegelaten tot de aanmeldingsprocedure. Middel leverde kritiek op de “ongenuanceerde uitspraken” van de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Middel: “Je moet ieder geval individueel blijven bekijken en als bewezen kan worden dat er opzet in het spel is pas tot uitwijzing overgaan.”