Experiment met heroïne in België

BRUSSEL, 14 NOV. De Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck, overweegt “onder strikte voorwaarden” experimenten met vrije heroïneverstrekking toe te laten.

De Clerck, die reageerde op plannen van het gemeentebestuur in Luik, zei gisteren geen principieel bezwaar te hebben tegen een proefproject voor “hopeloze” gevallen en alleen als verslaafden geen baat meer hebben bij een klassieke behandeling. De Clerck wacht met een besluit op het oordeel van het college van procureurs-generaal. De procureur van Luik heeft zich echter al verzet tegen het proefproject. (ANP)