Commissie: fraude bij onderzoek door neuroloog Almelo

DEN HAAG, 14 NOV. De neuroloog dr. H.J. Gelmers, verbonden aan het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo, heeft inderdaad fraude gepleegd met gegevens voor een onderzoek naar de werking van het geneesmiddel Persantin bij herseninfarcten. Tot deze conclusie komt de commissie die de bijdrage van de neuroloog heeft onderzocht.

Eind 1996 maakte Journal of the Neurological Sciences melding van het geknoei. Gelmers leverde in het Europese onderzoek de gegevens van 438 patiënten aan, aanzienlijk meer dan andere onderzoekers voor dit doel tot hun beschikking hadden. Bovendien bleken die gegevens op veel punten af te wijken van die welke de medisch specialisten in de bijna zestig andere aan het onderzoek deelnemende ziekenhuizen aanleverden. Dit wekte argwaan bij de stuurgroep die het onderzoek, dat in opdracht van de fabrikant van het medicijn, Boehringer Ingelheim, werd uitgevoerd, begeleidde. De gegevens zijn uiteindelijk niet in het onderzoek verwerkt. Controle bracht aan het licht dat Gelmers veel van de resultaten uit zijn duim had gezogen.

De Nederlandse vereniging voor neurologie en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek besloten in december onderzoek te laten doen naar het gedrag van Gelmers door een onafhankelijke commissie. Deze komt nu tot de conclusie dat “de verdenking van onregelmatigheden gerechtvaardigd is”.

Gelmers ontving, net als de andere deelnemende medisch specialisten, voor elke patiënt een vergoeding van ruim 2.500 gulden. In totaal zou Gelmers ruim een miljoen gulden hebben gekregen voor zijn medewerking als deze correct was geweest. De betalingen zijn indertijd meteen gestopt toen de verdenking van datafraude rees.

De neurologenvereniging heeft in een gesprek Gelmers de gelegenheid gegeven zich te verweren tegen de conclusie van de commissie. Ook zijn lidmaatschap stond daarbij ter discussie. Gelmers heeft dat inmiddels opgezegd. “Voor de vereniging is daarmee het incident gesloten”, aldus een verklaring.

Algemeen-directeur J.H. Sissingh van het Twenteborg Ziekenhuis kan niet inhoudelijk reageren op de bevindingen omdat hij het rapport niet heeft gekregen. De Vereniging voor Neurologie weigert het ziekenhuis inzage in het rapport. Dit is in strijd met de afspraak dat het ziekenhuis meewerkt op voorwaarde dat het ook over het eindrapport kan beschikken zodat het, indien nodig, maatregelen zou kunnen nemen. Het ziekenhuis leverde veel informatie, onder meer over de door Gelmers opgevoerde patiënten. Gelmers zit ziek thuis. Hij was vanochtend niet telefonisch bereikbaar.