City regelmatig decor schandalen

LONDEN, 14 NOV. Een beursschandaal dat zich in Nederland voltrekt kan zich morgen ook voordoen in Groot-Brittannië, leert een telefonische rondgang langs effectenhuizen en banken in de City, Londens financiële centrum. Handel met voorkennis en witwassen van drugsgeld komen zelden aan het licht, zegt een vermogensbeheerder die anoniem wil blijven, “maar ze horen bij beurshandel als een pooier bij de prostitutie.” Hij noemt die praktijken even riskant als onuitroeibaar.

Toezicht op banken, effectenhuizen en verzekeringsmaatschappijen is in Groot-Brittannië van oudsher in handen van de Bank of England en van een aantal zelfregulerende organisaties, zoals de London Stock Exchange, de Securities and Investment Board, het ministerie van Handel en Industrie en de Serious Fraud Office.

In een poging de controle te verscherpen heeft de Labourregering kort na de verkiezingen besloten het toezicht te bundelen in een nieuwe organisatie, de Financial Services Authority (FSA), die volgend jaar haar wake begint. Howard Davies, voorzitter van deze FSA, heeft al aangekondigd dat hij graag de mogelijkheid zou krijgen om personen die van handel met voorkennis worden verdacht in een civiele procedure voor de rechter te dagen. Zoals in de Verenigde Staten gebeurt.

Gebruikmakend van de meest geavanceerde computerprogrammatuur stuiten waakhonden bij de London Stock Exchange dagelijks op verdachte koersfluctuaties. Meer dan 1.500 gevallen leidden vorig jaar tot nader onderzoek. Slechts 43 ervan werden naar externe toezichthouders verwezen. De praktijk wijst uit dat het zelden tot een strafrechtelijke vervolging komt, laat staan tot een veroordeling, omdat handel met voorkennis zo moeilijk valt te bewijzen. In een civiele rechtszaak is de bewijslast veel minder zwaar.

Handel met voorkennis is in Groot-Brittannië pas sinds 1980 strafbaar. In de eerste vijftien jaar kwam het tot 29 rechtszaken waarbij 46 mensen waren betrokken. Negentien verdachten werden schuldig bevonden maar geen van hen kwam in de gevangenis terecht. Op het misdrijf staat een maximumstraf van zeven jaar cel.

De City is de afgelopen jaren geregeld door grote schandalen geplaagd. De plundering van het bedrijfspensioenfonds door Maxwell, bijvoorbeeld. De val van gerenommeerde instellingen als Barings en de Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Dit jaar nog de kostbare blunders bij NatWest Markets, de zakenbankdochter van de grootste Britse bank. Daarom zien analisten en fondsbeheerders in de City weinig reden om misprijzend op het Nederlandse beursschandaal te reageren. 'Front running', het vooruitlopen op een grote beursoperatie, en witwassen van geld via de aandelenhandel - die wanpraktijken doen zich ook voor in Londen. De Britse staatssecretaris van Financiën Helen Liddell kondigde vorige week nog een kruistocht aan tegen het 'witten' van geld.

    • Dick Wittenberg