'Belastingmeevaller van drie miljard'

DEN HAAG, 14 NOV. Het kabinet houdt rekening met een extra belastingmeevaller van bijna drie miljard gulden aan het eind van dit jaar. Dat melden betrouwbare bronnen rond het kabinet.

Rond Prinsjesdag werd nog gerekend met een totale belastingopbrengst van 167 miljard. Dat was toen al bijna vier miljard meer dan begin dit jaar was begroot. Geschat wordt nu dat de totale belastingmeevaller ten opzichte van dit voorjaar ruim 6,5 miljard gulden zal bedragen.

Afgesproken is dat het nog onbekende structurele deel hiervan, dat is het blijvende deel van de belastingopbrengst dat doorwerkt in volgende begrotingen, wordt gebruikt om de nationale schuld te verminderen.

De meevaller kan nog groter worden als ook het saldo van meer- en minderuitgaven van de verschillende ministeries is uitgerekend. Daarover bestaat bij minister Zalm (Financiën) nog onduidelijkheid. Hij presenteert meevallers en eventuele tegenvallers binnenkort aan het kabinet in de zogeheten Najaarsnota.

Ook aan het eind van volgend jaar worden belastingmeevallers verwacht. Op grond van berekeningen van juli dit jaar wordt vooralsnog uitgegaan van een totale belastingmeevaller over 1998 van zes miljard gulden. Bij dit bedrag speelt eveneens de vraag welk deel stuctureel en welk deel van die meevaller eenmalig is. Het structurele deel van de meevaller van volgend jaar zal in het zogenoemde AOW-spaarfonds worden gestort. Dit is een fonds waaruit in de volgende eeuw de stijgende kosten van de vergrijzing enigszins kunnen worden bestreden.

De meevallers zijn het resultaat van hogere economische groei dan verwacht. Aan het begin van deze kabinetsperiode werd uitgegaan van een gemiddelde groei van twee procent, waarmee voor negen miljard gulden de lasten zouden worden verlicht.

In werkelijkheid heeft dit kabinet te maken gekregen met een gemiddelde groei van 3,25 procent. Op grond van dat cijfer ging Zalm nog uit van een totale lastenverlichting voor burgers en bedrijven van 17 miljard in plaats van 9. Volgens Zalm is het zeer twijfelachtig of de forse lastenverlichting in de komende kabinetsperiode kan worden voortgezet. Hij meent dat een volgend kabinet wederom bij de begroting moet rekenen op een groei van twee procent.