Arnhem wil steun tegen handel in harddrugs

ARNHEM, 14 NOV. De Turks/Koerdische criminaliteit in en rond het Arnhemse Spijkerkwartier groeit in “ernst, omvang en impact” de gemeente Arnhem boven het hoofd. De georganiseerde misdaad moet daarom in samenwerking met het rijk harder worden aangepakt. Bovendien moet de jeugd een goed alternatief geboden worden.

In een brief met woorden van deze strekking heeft de Arnhemse burgemeester P. Scholten de Tweede Kamer gisteren laten weten dat de drugscriminaliteit in het Spijkerkwartier “belangrijke negatieve gevolgen heeft voor de integratie van Turken en Koerden in de samenleving”.

De burgemeester schrijft dat dit aspect ook de Turks/Koerdische gemeenschap in de wijk grote zorgen baart. Bij een aantal bezoeken aan moskeeën in het Spijkerkwartier heeft de burgemeester gemerkt dat de Turken en Koerden bereid zijn “ook de hand in eigen boezem te steken en hun aandeel te leveren” aan een oplossing.

Scholten schreef de brief naar aanleiding van de nota 'Criminaliteit in relatie tot integratie van etnische minderheden' die de ministers Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en Sorgdrager (Justitie) op 4 november naar de Kamer hebben gestuurd. Komende maandag zal de nota naar verwachting aan de orde komen in het wetgevingsoverleg over het minderhedenbeleid.

De gemeente Arnhem heeft al jaren te maken met georganiseerde drugscriminaliteit. In maart van dit jaar bleek uit een onderzoek dat het Spijkerkwartier een belangrijke Europese doorvoerhaven is voor drugs. De handel in harddrugs is nagenoeg volledig in handen van Koerden en Turken. Uit het onderzoek bleek ook dat de bestaande aanpak van de criminaliteit ontoereikend is.

Arnhem wil nu in samenwerking met het rijk een “nieuwe brede aanpak”, waarbij politie en justitie harder gaan optreden. Aan de andere kant moet ook de jeugd een uitweg uit de criminaliteit geboden worden, vindt de gemeente.

Daarom is er ook aandacht nodig voor werkgelegenheid, onderwijs en welzijn. Die nieuwe aanpak kan alleen succesvol en geloofwaardig zijn, als die substantieel en ook voor een langere periode wordt uitgevoerd. Scholten denkt daarbij aan een termijn van vier jaar. Naar verwachting is er een bedrag van twaalf tot zestien miljoen gulden nodig.