Aegon stelt winstprognose opnieuw bij

ROTTERDAM, 14 NOV. Aegon heeft de winstprognose voor de tweede keer dit jaar bijgesteld. De verzekeraar verwacht nu dat de nettowinst met 36 procent toeneemt, terwijl eerder van 27 procent werd uitgegaan. De winst per aandeel zal met 30 procent toenemen.

Met name de duurdere dollar en hogere opbrengsten van beleggingen dragen aan de winstgroei bij. Aegon maakte de bijgestelde winstprognose gisteren bekend bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg het nettoresultaat met 36 procent tot 1,5 miljard. Per aandeel steeg de winst met 30 procent tot 5,44 gulden. In alle onderdelen van het verzekeringsconcern werd in vergelijking met vorig jaar een hoger resultaat geboekt. Exclusief recente acquisities steeg de nettowinst van Aegon met 22 procent. Ongeveer 7 procent van de winstgroei is het gevolg van valuta-effecten, terwijl 5 procent groei werd geboekt door de hogere opbrengst van beleggingen.

Relatief was de winstgroei over de eerste negen maanden in Groot- Brittannië met 66 procent het hoogst. Het resultaat kwam uit op 191 miljoen gulden. De winst in de Verenigde Staten nam met 62 procent toe tot 847 miljoen. Providian, dat sinds juni mee wordt genomen in de cijfers van Aegon, zorgde het derde kwartaal voor een winstgroei van 2,5 procent per aandeel. Voor het gehele jaar zorgt Providian voor 5 procent. De prestaties van de Amerikaanse dochter zijn volgens bestuursvoorzitter K. Storm in lijn met de bestaande verwachtingen. Maar “dit effect werd verder versterkt door de hogere waarde van de dollar”. Het resultaat in Nederland steeg met 18 procent tot ruim 1 miljard gulden.

In tegenstelling tot bank-verzekeraar ING neemt Aegon een deel van de waardestijging van de beleggingen mee in de berekening van de winst. In de eerste negen maanden steeg de beleggingswinst met 32 procent tot 6,4 miljard gulden. Het resultaat uit de levensverzekering nam met 39 procent toe tot 1,8 miljard gulden. Beleggingen voor rekening van polishouders stegen ruim 40 procent tot 105 miljard. De (sterk wisselende) resultaten van de schadeverzekeringen namen met ruim de helft toe tot 80 miljoen gulden.

In de periode van eind 1996 tot 30 september 1997 is het eigen vermogen van Aegon met 58 procent toegenomen tot 17,9 miljard. Bijna de helft van deze vermogensgroei is het gevolg van de uitgifte van 22 miljoen nieuwe aandelen in verband met de acquisitie van Providian. De rest van de toename is het gevolg van de ingehouden winst en de toegenomen waarde van de aandelenportefeuille. Wisselkoersverschillen maakten het eigen vermogen 784 miljoen meer waard. Nadat de resultaten gisteren bekend waren geworden steeg het aandeel Aegon met 5,50 gulden tot 158 gulden. De verzekeraar is in het komende jaar van plan om het aandeel te splitsen in een verhouding van 2:1, waardoor de nominale waarde van het aandeel op twee kwartjes komt.