'Vlielanders hebben groot hart'

Vlieland is gisteravond alsnog akkoord gegaan met de komst van honderd asielzoekers. Over dat plan ontstond vorige maand commotie op het eiland.

OOST-VLIELAND, 13 NOV. Vlielanders bezweren om strijd dat ze niets tegen asielzoekers hebben. Maar honderd? “Ze zijn ons opgedrongen. Tien tot vijftien, akkoord, maar honderd, dat past hier niet”, reageert R. Bruin.

De gemeenteraad van Vlieland schaarde zich gisteravond unaniem achter het voorstel van burgemeester en wethouders om mee te werken aan de opvang van honderd asielzoekers. Eind oktober keerde de raad zich nog tegen de opvang van vluchtelingen op het 1.050 inwoners tellende eiland.

“Ik ben verbijsterd”, zegt W. Driessen uit Woerden die een tweede huis op Vlieland heeft. Hij zwengelde vorige maand een protestactie aan waaraan zo'n 400 eilanders hun handtekening gaven. Het kleine en in de winter geïsoleerde eiland zou een ongeschikte locatie zijn voor het huisvesten van asielzoekers. Ook zouden er onvoldoende voorzieningen en vrijwilligers voorhanden zijn.

Op Vlieland kwam vervolgens een tegenactie op gang. Het Frysk Anti-Faksisme Komitee liet 500 raambiljetten drukken ('Stop racisme, de wereld is van iedereen'), waarvan er ongeveer veertig werden opgehangen. Volgens eilander G. Pijnenburg, die de actie op touw zette, is het gemeentebestuur daarna als “een blad aan de boom omgedraaid”.

Burgemeester R. van der Mark van Vlieland bevestigt dat. Er is volgens hem in korte tijd “meer draagvlak” gekomen voor de opvang. De brief van de CD heeft volgens hem menig eilander de ogen geopend. “De CD heeft ons een dienst bewezen, want wat zij schreven bedoelden wij juist niet. De Vlielanders vinden iedereen die van de vaste wal komt, ook Nederlanders, vreemdelingen. Ze voelen dat het eiland van hen is en dat koesteren ze. Dat heeft niks te maken met 'eigen volk eerst' ”. Van der Mark is er “absoluut” van overtuigd, dat de asielzoekers zich zullen thuisvoelen op Vlieland. “Vlielanders hebben een groot hart.”

Dat wordt op straat niet bestreden, maar het besluit van gisteravond krijgt daar amper bijval. “Je kunt er niet te veel van zeggen, want dan word je uitgemaakt voor racist, maar ik vind honderd gewoon te veel”, reageert mevrouw C. Zuidenga, sinds een jaar op Vlieland woonachtig. Installateur R. Oomkens spreekt van “een inbreuk op de gemeenschap”. “Buitenstaanders voelen zich hier toch al niet gauw thuis, zeker niet in de winter.” Volgens Vlielander B. van der Vlies, werkzaam in de sleepvaart, legt de kwestie een oude scheidslijn bloot: “De echte eilanders zijn tegen. De voorstanders zijn import.”

De asielzoekers worden gehuisvest in het vroegere hotel De Vliestroom. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers verklaarde eerder dat het de opvang zou doorzetten. Dat kon omdat er een particuliere overeenkomst was gesloten met de eigenaar van De Vliestroom.

Pagina 3: Critici vrezen een 'onhoudbare situatie'

De bevolking keerde zich vorige maand tegen de komst van asielzoekers. De komst van de asielzoekers zou tot “een onhoudbare leefsituatie” op het eiland leiden en bovendien het “sociale, culturele, economische en toeristische leven totaal ontwrichten, met alle werkgelegenheidsgevolgen van dien”, aldus een bezwaarschrift. Dat de bezwaarschriften ook bij de VVV konden worden ingeleverd, leidde tot Kamervragen van GroenLinks. De Centrum-Democraten speelden in op het protest van de eilanders, door steunbetuigingen te sturen.

Begin deze week overlegde het gemeentebestuur met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Afgesproken werd om na een half jaar te bekijken hoe de opvang verloopt. Ook zijn afspraken gemaakt over medische voorzieningen en het geven van onderwijs aan leerplichtige vluchtelingen. Vastgelegd is dat er een aparte school in het opvangcentrum komt als de basisschool van Vlieland vol mocht raken.

De eerste 65 asielzoekers zullen begin december op het eiland worden ondergebracht. In de weken daarna zal hun aantal worden uitgebreid tot in totaal honderd.

    • Karin de Mik