Scherper toezicht op de luchtvaart

MONTREAL, 13 NOV. Luchtvaartautoriteiten uit 148 landen zijn akkoord gegaan met verplichte controle op de veiligheid van hun luchtvaartmaatschappijen door de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO), een agentschap van de VN. De bevindingen van de inspecties zullen openbaar zijn.

Dat is besloten op een bijzondere conferentie van de ICAO in Montréal. De bijeenkomst was belegd om maatregelen te nemen ter terugdringing van het aantal ongelukken in de luchtvaart, in reactie op een buitengewoon slecht jaar in 1996.

Volgens cijfers van de organisatie kwamen vorig jaar bij 80 vliegtuigrampen 2.336 mensen om. In 23 gevallen ging het daarbij om lijnvluchten. De ICAO voorspelt dat het aantal passagiers binnen 10 jaar zal stijgen van 1,3 miljard tot 2 miljard. Als het aantal vliegrampen op gelijke voet toeneemt, zou dat over 10 jaar volgens de ICAO “een groot ongeluk per week kunnen betekenen.”

    • Frank Kuin