Resolutie 1137

Rotterdam, 13 NOV. In antwoord op de Iraakse maatregelen tegen de volgens Bagdad overheersende Amerikaanse betrokkenheid bij de ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties (UNSCOM), heeft de Veiligheidsraad gisteren een nieuwe sanctie tegen Irak afgekondigd. De Veiligheidsraad

veroordeelde het niet-nakomen door Irak van zijn verplichting volledig en onvoorwaardelijk samen te werken met UNSCOM, met name zijn “onaanvaardbare besluit” te proberen voorwaarden te stellen aan zijn samenwerking met UNSCOM.

besloot met onmiddellijke ingang een reisverbod af te kondigen tegen Iraakse civiele en militaire functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het blokkeren van de inspecties van UNSCOM, behalve wanneer die functionarissen een diplomatieke missie vervullen. De VN zullen een lijst opstellen van individuën die niet in het buitenland mogen reizen tenzij speciale toestemming wordt verleend.

besloot het reisverbod weer te beëindigen een dag nadat de chef-wapeninspecteur, Richard Butler, meldt dat zijn inspectieteams “onmiddellijke, onvoorwaardelijke en onbeperkte toegang” hebben tot alle plaatsen die ze willen onderzoeken.

drukte zijn “vaste intentie” uit om niet-gespecificeerde “verdere maatregelen” (Reuters, AFP)