REGIONALE OMROEPEN

Nederland kent twaalf publieke regionale televisiestations en twee commerciële. De meeste publieke stations nemen elk ongeveer een provincie voor hun rekening. De commerciële omroepen TV 8 Limburg en TV 8 Brabant bestaan naast de publieke zenders in deze regio's. Alle stations zenden via de kabel uit, enkele hebben inmiddels een etherfrequentie of zijn in afwachting van een toewijzing daarvoor. Negen stations zijn zuiver publiek gefinancierd. Een overzicht.

Omrop FryslaAÂn

Zendt uitsluitend uit in de Friese taal. Dagelijks is er een 65 minuten durend programma, dat gedurende 24 uur per dag in herhaling of afgewisseld met Tekst TV wordt uitgezonden. Elk Fries huishouden draagt met een tientje extra kijk- en luistergeld bij aan de financiering van de omroep. Staatssecretaris Nuis (Cultuur) verdubbelt dit budget (matching) en er zijn reclame-inkomsten. De omroep maakt ook een documentaireprogramma dat onder de vlag van de NOS elke zondag van een tot half twee wordt uitgezonden op Nederland 1. In tegenstelling tot de regionale uitzending is dit programma in het Nederlands ondertiteld.

TV Noord

Bestemd voor Groningen. Dit station zendt zowel via de ether als op de kabel uit. Het is voortgekomen uit de al langer actieve Radio Noord. Ook hier bestaat de financiering uit het extra tientje, matching door het ministerie en de inkomsten uit reclamespots. Doordeweeks is er dagelijks een drie kwartier durend programma en op zaterdag een programma van maximaal een uur en drie kwartier. De Groninger kan 24 uur per dag op het station afstemmen. Het programma wordt herhaald of afgewisseld met Tekst TV.

TV Drenthe

Is sinds april 1995 op de kabel te ontvangen. Het dagelijkse programma dat een uur duurt (op zaterdag twintig minuten), vertaalt landelijk nieuws naar de situatie in Drenthe. TV Drenthe is ontstaan uit Radio Drenthe en wordt op dezelfde wijze gefinancierd als in de andere noordelijke provincies.

TV Oost

Richt zich op Overijssel en zendt sinds 1993 uit. Binnenkort hoopt de zender een etherfrequentie te krijgen, zodat ook kijkers zonder kabel dagelijks het drie uur durende programma kunnen ontvangen. De uitzending wordt gedurende de dag éénmaal herhaald, bevat zowel regionaal nieuws, documentaires als 'infotainment' en wordt afgewisseld met Tekst TV. Ook in Overijssel betaalt de kijker een extra tientje kijk- en luistergeld.

Omroep Flevoland

Zendt sinds 1 oktober van dit jaar uit via de kabel. Omdat veel bewoners van de polder verstoken zijn van een kabelaansluiting, heeft de omroep ook een etherfrequentie. Op werkdagen maakt de redactie een drie kwartier durend actualiteitenprogramma dat enkele malen wordt herhaald. Omroep Flevoland bestaat behalve uit een televisie-afdeling ook uit een radiozender, die sinds 1989 in de lucht is.

Omroep Gelderland

Ontstaan uit Radio Oost, dat voorheen de provincies Gelderland én Overijssel besloeg. Sinds oktober is Omroep Gelderland een zelfstandige omroep met dagelijks zestig minuten uitzending. Per huishouden ontvangt de omroep 6,90 gulden kijk- en luistergeld, waarvan het totaal door het ministerie wordt verdubbeld. Per 1 januari 1998 krijgt de omroep een etherfrequentie.

Omroep Limburg

Heeft geen reclame-inkomsten, maar ontvangt 6,75 gulden per huishouden en een zelfde totaalbedrag van het ministerie. Het dagelijkse programma duurt anderhalf uur en wordt regelmatig herhaald. In totaal kan de Limburger dagelijks ruim achtenhalf uur op Omroep Limburg afstemmen, van 10 uur 's morgens tot kwart voor zeven in de avond.

TV 8 Limburg

Neemt sinds begin januari van dit jaar om kwart voor zeven 's avonds de uitzending over van Omroep Limburg. De commerciële omroep richt zich op actualiteiten, maar geeft ook aandacht aan achtergronden en amusement. TV8 Limburg ontvangt inkomsten van uitgever VNU, Mega en het Telegraaf-concern. De bedoeling is dat de omroep in de toekomst zichzelf louter met behulp van reclamegelden bedruipt.

Omroep Brabant

Zendt uit via de kabel en wordt gefinancierd door de provincie, die jaarlijks vier miljoen gulden uit eigen middelen betaalt. Inwoners van Noord-Brabant betalen geen extra kijk- en luistergeld. Dagelijks is er een 90 minuten durend programma, dat wordt herhaald tussen zeven uur 's morgens en kwart voor zeven 's avonds.

TV 8 Brabant

De eerste commerciële regionale omroep in Nederland. Bestaat sinds september 1996 en neemt 's avonds de uitzending over van Omroep Brabant. Het concept is hetzelfde als van de commerciële zender in Limburg: actualiteiten, achtergronden en amusement. Dit alles moet straks uitsluitend via reclamegelden worden gefinancierd. Nu krijgt de zender nog geld van initiatiefnemer VNU.

Omroep Zeeland

Is via de kabel en vanaf 1 januari 1998 ook via de ether te ontvangen. De dagelijkse uitzending, met de nadruk op actualiteiten, duurt een half uur. Omroep Zeeland geeft tevens het NOS-journaal door. De Zeeuwse kijker betaalt een extra tientje en verder kan de omroep bestaan dankzij matching door het ministerie en reclame-inkomsten. Zodra de nieuwe studio medio februari 1998 gereed is, wil de omroep een langer programma gaan maken.

TV Rijnmond

Ontstond op initiatief van Radio Rijnmond, PCM Uitgevers en energiebedrijf Eneco. De gemeente Rotterdam stort jaarlijks een bedrag in de kas, voor 1998 zal dat 1,2 miljoen gulden zijn. Sinds de lokale zender Stads TV begin 1997 verdween, zendt TV Rijnmond actualiteiten en reportages uit de regio uit. Het basisprogramma duurt circa een uur (in het weekeinde dertig minuten), wordt herhaald en afgewisseld met Tekst TV en uitzendingen van de Wereldomroep (Studio NL). TV Rijnmond richt zich op een deel van Zuid-Holland: Rotterdam en omstreken.

TV West

Zendt uit in het noordelijke deel van Zuid-Holland en is een initiatief van Radio West, Casema, PCM Uitgevers en Wegener/Arcade. De laatste drie zorgen ook voor de financiering van het televisiestation. De dagelijkse uitzending duurt een half uur, bevat actualiteiten en wordt gedurende 24 uur herhaald en afgewisseld met Tekst TV.

AT5

Deze deels privaat gefinancierde lokale omroep beslaat een relatief groot gebied: de gemeente Amsterdam. Initiatiefnemers waren zendgemachtigde SALTO en PCM Uitgevers. De gemeente zal voor 1998 2,5 miljoen gulden bijdragen. AT5 zendt dagelijks ruim twee uur eigen productie uit en geeft ook het NOS-journaal van 18 uur door. Gedurende de resterende uren zijn er herhalingen of Tekst TV.

In Noord-Holland en Utrecht is geen publieke regionale televisie. Daar moet de kijker het doen met lokale stations. Daarvan zijn er 359 in Nederland, waarvan er 105 televisie-uitzendingen verzorgen. In Noord-Holland bestaan wel plannen voor regionale televisie. AT5 en Radio Noord-Holland zijn hierover in gesprek. In Utrecht overlegt Radio M met uitgever Wegener/Arcade over het opzetten van een televisiezender. Omdat regionale stations (nog) niet deelnemen in het Continu Kijk Onderzoek (CKO), zijn geen betrouwbare kijkcijfers beschikbaar.

    • Aranka Klomp