Psychische stoornis drijft vrouw in WAO

DEN HAAG, 13 NOV. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) meent een verklaring te hebben gevonden voor het grote aantal vrouwen dat sinds oktober 1995 in de WAO terechtkomt. Volgens hem krijgen steeds meer vrouwen een WAO-uitkering wegens psychische stoornissen.

De Grave schreef vandaag een brief aan de Tweede Kamer waarin hij stelt dat nieuwe gerechtigden op een uitkering krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheid met name vrouwen tussen de 25 en 40 jaar zijn. Van deze groep heeft zo'n 40 procent een psychische stoornis.

Sinds eind jaren tachtig ligt volgens de bewindsman de totale instroom in de WAO door psychische klachten stabiel op circa 30 procent. Tot die tijd was steeds sprake van een stijging: in 1961 kreeg 11 procent van de WAO'ers een uitkering wegens psychische klachten, in 1981 was dat ongeveer 22 procent.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW liet eerder deze week weten voorstander te zijn van een minder makkelijke toegang tot de WAO voor mensen met psychische stoornissen. De organisatie zegt zich zorgen te maken over het weer oplopen van het aantal arbeidsongeschikten. De afgelopen jaren was sprake van een daling, vooral doordat de normen zijn aangescherpt van WAO-keuringen.

Wat minister Zalm (Financiën) betreft moet het bij die keuringen voortaan praktijk worden dat een tweede arts naar de keuringsbeslissing kijkt. Het gaat daarbij wat de VVD-bewindsman betreft om gevallen waarin werknemers volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. Zalm opperde dit gisteren tijdens een bijeenkomst van de werkgeversorganisatie Metaalunie.

Een volledig afgekeurde werknemer blijft gemiddeld tien jaar in de WAO. De contante waarde van de uitkering bedraagt ongeveer een miljoen gulden. “Je zou dan kunnen denken aan de eis van een tweede keuring alvorens een volledige afkeuring volgt,” aldus de VVD-bewindsman.

“Bij dit soort beslissingen worden in het bedrijfsleven toch ook meerdere visies gehoord. Louter de wetenschap dat een tweede arts naar de keuringsbeslissing zal kijken, zal al gunstig werken”, zo hield de minister van Financiën zijn gehoor voor.

De toetreding tot de regeling op basis waarvan een WAO-uitkering kan worden verkregen dient volgens hem op een zo objectief mogelijke basis te geschieden. Daarvoor wordt overigens ook gepleit in het verkiezingsprogramma van de VVD.