Nuis geeft extra geld aan fondsen

ZOETERMEER, 13 NOV. Staatssecretaris Nuis van Cultuur wijst over 1998 een bedrag van 7,5 miljoen gulden toe aan fondsen op het gebied van de kunst en de bibliotheken en ook aan een aantal projecten op het terrein van nieuwe media en cultuur. Daarnaast stelt hij in 1998 eenmalig 2,5 miljoen beschikbaar voor het 'flankerend' beleid in het kader van de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK).

Dit heeft Nuis gisteren aan de Tweede Kamer laten weten. De staatssecretaris geeft zo invulling aan wensen van de Kamer. Bij de algemene beschouwingen op 18 september bleek dat een meerderheid van de kamer van mening is dat bij de vaststelling van de vierjarige cultuursubsidies in het kader van de Cultuurnota te weinig geld was vrijgemaakt voor nieuwe, experimentele kunstuitingen. Het extra geld gaat onder andere naar het Fonds voor de Podiumkunsten (3 miljoen), de Mondriaanstichting (2 miljoen), het Filmfonds (een half miljoen) en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur (eveneens een half miljoen). De WIK is de nieuwe uitkeringsregeling voor kunstenaars. Het 'flankerende' beleid bij de WIK heeft onder meer tot doel kunstenaars bij te scholen tot kleine ondernemers die in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. (ANP)