Kwestie-Cyprus

Ik wil enige kanttekeningen plaatsen bij de opmerkingen van de heer Gijs de Vries over de kwestie-Cyprus 'Uitbreiden EU is van groot belang' (6 november). De stelling dat een oplossing van het politieke probleem alleen in het verschiet ligt bij voldoende medewerking van Griekenland en Turkije is niet verdedigbaar.

Cyprus is een onafhankelijke republiek, lid van de VN wiens grondgebied gedeeltelijk bezet gehouden wordt door uitsluitend een van de partijen die De Vries noemt, namelijk Turkije. Met andere woorden, de kwestie-Cyprus is geen bilaterale kwestie, zoals in het artikel naar voren wordt gebracht, maar een internationaal probleem.

Wat betreft de suggestie van de mogelijkheid van een Grieks veto t.a.v. het lidmaatschap van diverse Oost-Europese landen is het verder zo dat Griekenland zijn politiek met betrekking tot de toetreding van Cyprus baseert op de criteria die de EU aan het toetreden van de kandidaat-lidstaten heeft gesteld. De oplossing van de deling van Cyprus, overigens, moet gezocht worden binnen het kader van het Internationaal Recht en de resoluties van de VN.

Tot slot lijkt het mij duidelijk dat Cyprus niet dubbel gestraft mag worden omdat sommigen vinden dat Turkije, de bezetter nota bene van het eiland, zo 'belangrijk' is. Een dergelijke houding helpt juist de onbuigzame houding van dit land in stand te houden en werkt derhalve averechts. Dit niet alleen voor de kwestie-Cyprus maar ook voor de kwestie van de mensenrechten, de oorlog tegen de Koerden alsmede de dominante rol van de militairen in de politiek, zoals door De Vries naar voren worden gebracht.

    • Ch. Orfanidis
    • Ambassade van Griekenland