KIJK- EN WAARDERINGSCIJFERS

De afdeling Kijk- en Luisteronderzoek (KLO) van de NOS analyseert hoelang, wanneer en waarnaar de Nederlander kijkt op televisie. KLO peilt de smaak van de kijker via telefonische enquêtes (elke doordeweekse avond bellen dertig enquêteurs jaarlijks in totaal zeventigduizend respondenten), schriftelijke en mondelinge onderzoeken, groepsdiscussies en dieptevraaggesprekken (over pilots van nieuwe programma's).

Ook is er het Continu Kijkonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart, in opdracht van NOS, STER en IPN. Afkomstig uit 1.000 huishoudens representeren 2.400 personen de bevolking van zes jaar en ouder. Zij worden geselecteerd na een telefonische benadering en na onderzoek op bepaalde kenmerken zodat een gevarieerd gezelschap ontstaat. Omdat de aanwezigheid van de kijkmeter in de huiskamer het kijkgedrag aanvankelijk beïnvloedt is er een gewenningstijd van vier weken. Daarna worden de gegevens verwerkt in de registratie. De kijkmeter, een klein kastje, registreert via de afstandsbediening van minuut tot minuut waarnaar de panelleden kijken. Met een speciaal apparaat geven alle gezinsleden aan hoe lang zij kijken. Ook wordt geregistreerd voor welke toepassing het toestel aanstaat: voor het kijken naar programma's, video-opnamen, teletekst of het doen van computerspelletjes. Een programma van Nederland 1, 2 of 3 (andere zenders hebben hiervoor geen belangstelling) krijgt van de deelnemers bovendien een waarderingscijfer. Op hun afstandsbediening toetsen ze een cijfer in tussen 1 en 10. De ochtend na de uitzending zijn de kijk- en waarderingscijfers omstreeks 10 uur bekend. Ze zijn te lezen op Teletekst, pagina 218 en 219, en op Internet: www.omroep.nl KLO berekent de volgende cijfers:

Kijkdichtheid Het gemiddelde percentage personen van de bevolking van zes jaar en ouder dat naar een zender of programma heeft gekeken. Eén procent kijkdichtheid is gelijk aan 141.000 kijkers van 6 jaar en ouder.

Kijktijd Het aantal minuten dat de kijker heeft besteed aan televisiekijken. Op basis van dit gegeven wordt het marktaandeel van de zenders berekend.

Marktaandeel De kijktijd die de bevolking aan een zender heeft besteed, uitgedrukt in een percentage van de totale kijktijd.

Waarderingscijfer Het gemiddelde van de beoordelingscijfers die de deelnemers aan het onderzoek een bepaald programma hebben toegekend.