Ararat

“Wanneer we afgaan op het huidige, kortzichtige optreden van de fundamentalisten, voor wie de oorsprong van hun religie in de omgeving van de berg Arafat gezocht kan worden [...]”.

Aldus Jan Godschalk in zijn artikel 'De ware Zondvloed' op de Achterpagina van 8 november. Eerder heeft hij het hierin al over 'de berg Arafat' in zijn weergave van een proces in Australië over de ark van Noach.

Jan Godschalk leeft iets te zeer in het heden. Iedere fundamentalist had hem kunnen vertellen dat de naam van de berg niet die is van de huidige Palestijnse leider, maar volgens bijbel en atlas Ararat.

    • M. Siesling den Haag