Ambtenaren

Naar het schijnt worden meerdere bewindslieden door hun ambtenaren onjuist, of niet of onvolledig ingelicht; toch zijn en blijven deze bewindslieden verantwoordelijk, hetgeen, zoals in het geval Schmitz, 'pijnlijk werd'. Deze zaken hebben twee kanten; enerzijds dikwijls het gebrek aan 'managementsvaardigheid' der bewindslieden; anderzijds - soms - een gebrek aan dienstbaarheid, zoniet respect, bij de ambtenaren.

Een secretaris-generaal, behorende tot een Haagse 'famille' die vele secretarissen-generaal voortbracht, bij het afschaffen van de aanspreektitel 'Excellentie': “Dit is een grote fout, met treurige gevolgen. Wij, ambtenaren dienen een Excellentie, als een Instituut, waaronder vogels van diverse pluimage kunnen schuilgaan ..., komende en gaande 'meneren'; wij dienen loyaal en naar ons beste vermogen dat Instituut van Staat.”

Als staatssecretaris, in de jaren zestig, heb ik dit zo ervaren! Afkomstig uit het internationale bedrijfsleven (Royal Drums van Leer) kon ik een groot apparaat leiden, op hiërarchische wijze. Als Excellentie had ik bovendien moeiteloos gezag en voelde ik mij medegedragen door hoogst bekwame én vooral loyale topambtenaren (veelal!). Aangesproken wordende als 'Excellentie' trachtte ik mijzelf ook als zodanig te gedragen! Laat het komende kabinet de titel Excellentie wederom invoeren. De heilzame gevolgen daarvan zullen zich mettertijd aandienen, ter verhoging van het aanzien van bewindslieden èn hun ambtenaren!

    • Dr. J.F. August de Meijer