Alcoholcursus

Ik vind het de taak van een krant om de lezer de werkelijkheid voor te houden. NRC Handelsblad kwijt zich van deze taak in een artikel over een 'verplichte alcoholcursus' (3 november). Deelname aan de bedoelde alcoholcursus wordt opgelegd aan mensen die 'meerdere malen' zijn betrapt op autorijden onder invloed.

Het artikel laat weinig twijfel bestaan over de effectiviteit van de cursus. Uit de mond van Hans, een van de cursisten, komen de volgende uitspraken: “Het is nu even vervelend, maar als de cursus voorbij is, stap ik zo weer in de auto. Pas als ik iemand dood rij, zal er iets met me gebeuren.” Een andere cursist noemt de cursus een 'kleuterklasje voor volwassenen'. De betreffende volwassene, in het artikel Fons geheten, blijkt al vijf keer te zijn opgepakt wegens rijden onder invloed. Vijfmaal! Ik moet er niet aan denken hoe vaak deze meneer dronken achter het stuur zat zonder te worden opgepakt. Fons laat trouwens merken weinig vertrouwen te hebben in de cursusleider die bij afsluiting van de cursus bepaalt of de deelnemers de auto weer mogen instappen. Sinds ik eerder dit jaar vader ben geworden van een zoon, voel ik nog meer dan voorheen woede en verbijstering bij het lezen van dit soort artikelen. Ik neem frequent met mijn zoon deel aan het verkeer, met kinderwagen, auto of (binnenkort) fiets. In dat verkeer kunnen we dus mensen tegenkomen als Hans en Fons. Hun gedrag vind ik wanstaltig en misdadig, hun uitspraken eveneens. Het artikel wekt weinig hoop dat de cursus, hoe goed bedoeld ook, ertoe leidt dat een van hen het gaspedaal minder diep indrukt als de alcohol weer eens door de aderen raast. Hopelijk neemt de cursusleider de enig mogelijke beslissing: mensen die dit soort gedrag en uitspraken tentoonspreiden, dienen hun rijbewijs kwijt te raken. Definitief wat mij betreft.

    • G.J. ten Klooster