Zorg in Nederland gaat goede kant op

DEN HAAG, 12 NOV. De Nederlandse gezondheidszorg is in het algemeen goed toegankelijk en van goede kwaliteit. Er is steeds meer aandacht voor de bevordering en de bewaking van de kwaliteit. Dit blijkt uit het rapport 'De staat van de gezondheidszorg' dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg gisteren heeft gepubliceerd. Het werd in opdracht van minister Borst (Volksgezondheid) opgesteld. Het is de bedoeling dat de Inspectie voortaan elke vier jaar een overzicht geeft van de toestand van de gezondheidszorg.

De Inspectie is bezorgd over de wachtlijsten in de gezondheidszorg. Deze kunnen volgens haar de toegankelijkheid van de zorg in gevaar brengen. Ook slechte kennis van de Nederlandse taal en eigen bijdragen die mensen moeten betalen weerhoudt hen ervan om de hulp te zoeken die zij nodig hebben.

De Inspectie maakt zich ook zorgen over het tekort aan huisartsen, verloskundigen, kinderartsen, oogartsen en tandartsen. Ook is er een tekort aan psychiaters met specifieke kennis van de kind- en jeugdzorg en van de ouderenzorg. De Inspectie betwijfelt bovendien of bij huisartsen en verplegend personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen wel voldoende op de hoogte zijn van de specifieke psychische problemen waarmee ouderen kunnen kampen.

De behandeling van mensen met complexe ziektebeelden wordt onnodig bemoeilijkt doordat behandelaars niet van elkaars mogelijkheden op de hoogte zijn en eigen belangen laten prevaleren boven de belangen van de patiënt.

De Inspectie signaleert een groeiende groep 'zorgmijders', psychiatrische patiënten, dak- en thuislozen, zwerfjongeren en illegalen, die zowel voor zichzelf als voor de algemene volksgezondheid een gevaar zijn.